VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Accés a aula

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

MESURES PREVENTIVES EN TREBALLS EN ALÇADA
Inici 03 Novembre 16:00 a 20:00 La Mora - Tamarit
Objectius:
Objectius: - Conèixer la normativa d'aplicació, així com les normes bàsiques de seguretat aplicables als treballs d'alçada. - Aplicar els principis generals de l...
Modalitat: Presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació subvencionada
RISCOS ESPECIFICS EN TREBALLS D'AGRICULTURA I JARDINERIA Art 19 Llei PRL + COVID19
Inici 12 Novembre On line
Objectius:
FORMACIÓ ESPECÍFICA DE RISCOS EN TREBALLS AGRÍCOLES
Modalitat: ON LINE
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable
Preu treballadors/autònoms: 75€     
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL DE COMERÇ Art 19 Llei PRL + COVID19
Inici 15 Novembre On line
Objectius:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs realitzats en comerç per identificar els riscos existents i determinar les mesures de ...
Modalitat: ON LINE
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable
Preu treballadors/autònoms: 75€     
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL D'HOSTELERIA Art 19 Llei PRL + COVID19
Inici 18 Novembre On line
Objectius:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs en hosteleria, per identificar els riscos existents i determinar les mesures de prevenc...
Modalitat: ON LINE
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable
Preu treballadors/autònoms: 75€     
RISCOS ESPECIFICS EN TREBALLS EN TALLER DE VEHICLES Art 19 Llei PRL + COVID19
Inici 19 Novembre On line
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs executats per personal de taller de reparació de vehicles d'acord amb l'establert en l'article 1...
Modalitat: ON LINE
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable
Preu treballadors/autònoms: 75€