Inici   /   VAM Protecció de Dades

SI VOLS MÉS INFORMACIÓ

REFERÈNCIA NORMATIVA

Amb data 1 de gener de l’any 2000, entra en vigor La Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter Personal, (LOPD 15/99), una normativa desenvolupada actualment pel RD.1720/2007, amb l’objectiu de garantitzar i protegir, pel que respecta al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, (especialment l’honor i la intimitat personal), de possibles males pràctiques, així com reconèixer a les persones, la facultat de controlar les seves dades personals i la capacitat de disposar i decidir respecte a elles.

QUI ESTA OBLIGAT?

ESTAN OBLIGADES a complir la LOPD totes aquelles organitzacions ja siguin de caràcter públic com de privat, amb ànim de lucre o sense que dins el marc de les seves activitats tinguin i tractin dades de caràcter personal, sigui quin sigui el suport físic d’arxiu. (Per exemple; empreses de qualsevol sector, ja siguin societats, autònoms o professionals independents que tinguin fitxers de treballadors, de clients o de proveïdors, que continguin a més de les dades identificatives com poden ser nom complert, càrrec, adreça postal, electrònica i telèfon, dades com ara el DNI, n. de comptes bancaris, salaris, dades mèdiques, dades fiscals etc.)

OBLIGACIONS EN MATERIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Els principis bàsics de la normativa en protecció de dades podem resumir-los en

ACTUACIONS A REALITZAR